atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Vicia faba L. ssp. faba

bób

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Vicia faba ssp. faba (bób)
🌱
Warzywo strączkowe, uprawiane z siewu wprost do gruntu lub rzadziej z rozsady.

space

Suche nasiona zawierają 21 – 23 g białka na 100 g i 51 – 55 g węglowodanów 100 g.

Nasiona bobu charakteryzują się wyjątkowo wysoką zawartością białka, większą niż u grochu czy fasoli.
wysokość: 0.5 – 1 m

uprawa, siew, sadzonki

Masa tysiąca nasion to 1 – 2.5 kg.

Zdolność kiełkowania zachowują 5 – 6 lat.

Bób jest rośliną jednoroczną uprawianą z siewu wprost do gruntu lub rzadziej z sadzonek, co daje większy i wcześniejszy plon.
Vicia faba ssp. faba (bób)
XL
odm. Hangdown Biały
Najczęściej jest uprawiany z siewu wprost do gruntu. Wcześniejszy termin siewu daje wyraźnie wyższy plon. Dlatego należy go wykonać wcześnie, gdy tylko gleba nadaje się do uprawy, w końcu marca lub w kwietniu.

space

Wysiewa się na głębokość 4 – 6 cm, pojedynczo w rozstawie 40 – 60 × 10 cm lub gniazdowo po 2 – 3 nasiona w rozstawie 40 – 60 × 15 – 30 cm. Dociskając nasiona do gleby.

Przy uprawie z rozsady uzyskuje się większy i znacznie wcześniejszy plon.

space

ogławianie

Po wytworzeni 4 – 6 strąków można ogławiać rośliny co zapobiega lub ogranicza występowanie mszycy trzmielinowo-burakowej, najczęstszego szkodnika tej uprawy. Ogławianie nie przyśpiesza i nie zmniejsza plonu.

zmianowanie

Bób może być uprawiany po sobie. Nie ma też szczególnych wskazań co do roślin poprzedzających. Nie zachwaszcza gleby i zostawia ją w dobrej strukturze.

space

wymagania

Vicia faba ssp. faba (bób)
XL
odm. Dragon
Dla uprawy bobu najlepsze są gleby ciężkie, o dużej pojemności wodnej. Odczyn obojętny do lekko zasadowego.

Generalnie bób ma wysokie wymagania wodne. Częściowo realizuje je głęboki i szroki system korzeniowy. Deficyt wody znacznie obniża plon. Największe wymagania wodne są w pierwszym okresie, podczas kiełkowania i wschodów, oraz w czasie kwitnienia i zawiązywanie strąków. Zwłaszcza w tym drugim krytycznym okresie może być wskazane nawadnianie.

Wskazane jest nawożenie fosforem i potasem. Azot skutecznie wiąże z powietrza. Jest wrażliwy na zasolenie.

zbiór i przechowywanie

Najczęściej bób jest zbierany w fazie dojrzałości mlecznej nasion. Osiągają one wtedy pełną wielkość, strąki są napęczniałe ale nasiona są miękkie i jaśniejsze niż w pełni dojrzałe. Zwykle faza ta wypada na koniec czerwca lub lipiec. Zbiór może być jednorazowy lub podzielony na 2 – 3 etapy.

space

Suche nasiona zbiera się we wrześniu, w fazie pełnej dojrzałości, gdy dolne strąki czernieją lub stają się plamiste. Na skalę przemysłową wyrywa się całe rośliny, dosusza, a następnie młóci.

odmiany

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • toleruje zasadową (wysokie pH)
Poszczególne odmiany różnią się wczesnością, wielkością nasion i ich zabarwieniem które w fazie dojrzałości mlecznej może być jasnozielone lub fioletowe, u dojrzałych suchych nasion kremowobiałe, zielonkawe lub brunatne. Zróżnicowane mogą być też inne cechy np. wysokość roślin - odmiany karłowe. Odmiany samokończące mają drobniejsze nasiona ale kończą w pewnym momencie przyrost pędu i nie potrzebują ogławiania.

space

Botanicy zaliczają do podgatunku typowego odmiany o nasionach bocznie spłaszczonych, eliptycznych do okrągławonerkowatych, różnie zabarwionych, jasnych lub ciemnych brunatnych, różowożółtych, ciemnofioletowych i innych; u odmian:
var. equina 15 – 20 mm długości, strąki cienkie, ±obłe, 4 – 5 nasienne, nasiona wałeczkowato-płaskie;
u odmian var. faba 17 – 30 mm długości, strąki grube, nieraz wygięte, do 12 cm długości.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

rozstawa: 40 – 60 x 10 cm
wysiew nasion do gruntu [jak najwcześniej, gdy możliwa uprawa - koniec marca, kwiecień]
wysiew nasion na rozsadę [druga połowa lutego - pierwsza połowa marca; wysadzanie w końcu marca lub pierwszej dekadzie kwietnia]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #13) analiza dostępności nasion

 • ▫  ‘Bachus — wczesna, plenna; do bezpośredniego spożycia i konserwowania; grubonasienna, 1 kg świeżych nasion to ok. 290szt., nasiona bardzo duże, jasne; strąki długie, szerokie
 • ○  ‘Bartek — średnio wczesna, do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa; rośliny wysokie, z 2 – 3 pędami; strąki długie, szerokie, wygięte, półzwisające, po 8 – 10 na roślinie, z 4 – 5 nasionami; nasiona bladozielone z jasnym znaczkiem, łatwe do wyłuskania, MTN świeżych ok. 4000 g, suchych 1800 – 200 g #2
 • ▫  ‘Bartom — średnio wczesna, bardzo plenna, rośliny 90 – 100 cm wysokości; strąki długie, proste; nasiona duże, świeże białozielone o MTN ok. 2500 g, smaczne, suche nasiona jasnokakaowe [Polska]
 • ▫  ‘Bizon — okres wegetacji 70 – 75 dni, rośliny 70 – 90 cm wysokości, do bezpośredniego spożycia i do mrożenia; strąki 14 – 17 cm, z 2 – 5 bardzo dużymi nasionami, świeżymi jasnozielonymi z jasnoszarym znaczkiem, w pełni dojrzałe nasiona kremowobeżowe
 • ○  ‘Bolero — wczesna; pokrój jak 'Bachus' ale nieco wyższe; nasiona bardzo duże (w 1 kg ok. 270szt.), kremowe, szerokoeliptyczne z jasnym znaczkiem #2
 • ▫  ‘Bonus — średnio wczesna, plenna; grubonasienna, 1 kg świeżych nasion ok. 330szt., jasne, owalne, po 4 – 5 w strąku; strąki proste do lekko wygiętych, osadzone poziomo do półzwisających
 • ▫  ‘Bonzo
 • ▫  ‘Dragon — samokończąca
 • ▫  ‘Hangdown Biały — średnio późna, plenna, zbiór nasion w fazie dojrzałości mlecznej po 80 – 90 dniach od wschodów, do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa; na roślinie 8 – 14 strąków, w nich po 3 – 5 dużych nasion, świeże nasiona białoseledynowe, smaczne
 • ○  ‘Jankiel Biały #2
 • ◔ ‘Karmazyn — średniowczesna, plenna, równomiernie dojrzewająca, wzrost typowy; do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa; strąki średniej długości, z 3 – 5 nasionami; nasiona świeże ciemnoróżowo-czerwone, wyschnięte czerwonobrązowe; #3
 • ○  ‘Rambos — wczesna; grubonasienna, 1 kg świeżych nasion ok. 260szt.; nasiona duże, szerokoeliptyczne, wyrównane, smaczne; strąki długie, szerokie, łatwo się otwierają #2
 • ◔ White WindsorWindsor Biały — średnio późna, plenna, dojrzałość mleczna po 80 – 90 dniach od wschodów, do bezpośredniego spożycia, zamrażania lub konserwowania; na roślinie 6 – 10 strąków z 3 – 4 nasionami, świeże nasiona białe, smaczne #3
 • ◔ ‘Windsor Biały’ (White Windsor) — średnio późna, plenna, dojrzałość mleczna po 80 – 90 dniach od wschodów, do bezpośredniego spożycia, zamrażania lub konserwowania; na roślinie 6 – 10 strąków z 3 – 4 nasionami, świeże nasiona białe, smaczne #3
cechy diagnostyczne w kluczu:Vicia faba (wyka bób)kl 7663

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W39_13.13 - Vicia faba ssp. faba (bób); Wrocław
130000-W39_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Hangdown Biały/ #10
znalezisko 20130000.W5_14.13 - Vicia faba ssp. faba (bób); Wrocław
130000-W5_14
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Dragon/ #9