fot. pk-Vicia_melanops_Stobski_Piramidi_BG_05.12_v2 (700×716) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia melanops

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2012, Stobski Piramidi (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski