atlas-roslin.pl

Vicia lutea L. [🔉 wi·ci·a *]

wyka żółta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)
Vicia lutea (wyka żółta)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:wyki krótkoszypułowekl 152
Roślina jednoroczna, bez podziemnych rozłogów. Pędy pnące się lub wzniesione, 30-50cm długości, wyłysiałe, pojedyncze lub słabo rozgałęzione.

space

Strąk cały długi sztywno owłosiony (u odmiany var. laevigata nagi), u nasady włosków brodawki. Nasiona 4-5mm średnicy; znaczek zajmuje do 1/4 obwodu nasiona.

występowanie

Efemerofit.[491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vicia lutea (wyka żółta)
Rzadko zawlekana w miejscach ruderalnych.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.413 [71.4]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.454 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.265 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.315 [9]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.129+142 [86.6]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.316 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1948 — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3 p.468 [85.13]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.135 [150.2]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji