fot. bg-2005_6-Woodsia_ilvensis_6 (669×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2005, Gorce, góra Wdżar, podszczytowe skałki andezytowe po stronie południowo-wschodniej
copyright © by Błażej Gierczyk