fot. bg-Vicia_tenulfolia_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.06.2006, między Kadzewem a Mełpinem k. Dolska, pobocze drogi · copyright © by Błażej Gierczyk