atlas-roslin.pl

Pseudolysimachion [🔉 pse͡u·do·si·ma·chi·on]

przetaczniki z grupy Pseudolysimachion
Veronica Veronica Veronica VeronicaVeronica🔑przetaczniki o kwiatostanie nie wyróżniającym się na pędzie
  
↓nietorebki i zalążnie owłosione
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Torebki i zalążnie owłosione; torebki tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
wystepowanie
syn. Pseudolysimachion spicatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie torebki i zalążnie nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Torebki i zalążnie nagie; torebki wcięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  
    
↓nieprzysadki krótsze od owoców, liście nie są długo wyciągnięte
Veronica paniculata
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
Veronica paniculata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Łodyga od nasady owłosiona, pod kwiatostanem z krótkimi, łukowato w dół skierowanymi włoskami i czasem z dodatkiem włosków gruczołowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Veronica paniculata (przetacznik zwodny)
wystepowanie
przetacznik wiechowaty · syn. Pseudolysimachion spurium · Veronica spuria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie przysadki dłuższe od owoców, liście z długim kończykiem
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Łodyga w dole naga, pod kwiatostanem z ±łukowatymi włoskami, często przemieszanymi z nieco kędzierzawymi włoskami niegruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
wystepowanie
syn. Pseudolysimachion maritimum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Veronica (przetacznik)kl 181
Korona ±lejkowata, dwuwargowa, z rurką dłuższą niż szerszą.

space

Przysadki bardzo małe.