fot. pg-031206-12 (740×480) — copyright © by Paweł Garski
pędy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Utricularia intermedia (pływacz średni)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.09.2003, Wdzydzki Park Krajobrazowy
copyright © by Paweł Garski