znalezisko 20020512.7.02 - Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa) · dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia · (leg. det. Marek Snowarski)
droga przez łąkę
020512-0961
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
pokrój
020512-0966
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kwiatostan, widok z góry
020512-0966_v2
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kielichy
020512-0967
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kwiatostan
020512-0967_v2
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
fragment kwiatostanu
020512-0968
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
pokrój
020512-0968_v2
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kwiatostany
020512-0968_v3
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kwiatostany
020512-0968_v4
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
liście