antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

włośnica okółkowa włośnica okręgowa
na stronie — występowanie