fot. 020504-0618 (841×598) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020504-7
kwiaty męskie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex acetosella (szczaw polny)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.05.2002, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski