fot. 020427-0250 (509×585) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020427-3
liście łodygowe i kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski