takson uprawiany [24]

Cerasus ×intermedia Host.

wiśnia osobliwa
Cerasus fruticosa × vulgaris ssp. acida · Prunus ×eminens Beck.
na stronie — występowanie

występowanie

Spontaniczny mieszaniec wiśni kwaśnej i wiśni karłowatej.