fot. pk-Catapodium_rigidum_1_Pula_5.09 (262×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Catapodium rigidum (skleropoa sztywna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.05.2009, Pula, Chorwacja
copyright © by Paweł Kalinowski