fot. mr-pinguicula_vulgaris_s101_20 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris (tłustosz pospolity typowy)

on This page when logged in
you will see 1.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat, widok z boku
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański