fot. bl-F305-F1020005 (577×536) — copyright © by Barbara Łotocka
pokrój, bliżej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.05.2005, Pieniny
copyright © by Barbara Łotocka