fot. pk-Phyteuma_scheuchzeri_SZ_6.06 (463×575) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phyteuma scheuchzeri (zerwa Scheuchzera)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.06.2006, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski