fot. pk-Phyteuma_scheuchzeri_4b_SZ_06.21 (1094×1342) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phyteuma scheuchzeri (zerwa Scheuchzera)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.06.2021, Szczeglacin (Podlasie)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Phyteuma scheuchzeri (zerwa Scheuchzera)