efemerofit [24][234]

Neslia apiculata Fisch. C.A. Mey et Ave-Lall.

ożędka kończysta
na stronie — występowanie