atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Morus indica L.

morwa okrągłoklapowa
Morus rotundiloba Koidz.
Moraceae Moraceae Moraceae Moraceaemorwa szerokolistna 'Spirata' (Morus latifolia ‘Spirata’)morwa czerwona (Morus rubra)
🌸🌱