fot. 020428-0385 (781×699) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020428-3
języczek liściowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Melica nutans (perłówka zwisła)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.04.2002, Wilczyn Leśny, ok. Obornik Śl.
copyright © by Marek Snowarski