atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Melampyrum polonicum (P. Beauv.) Soó [🔉 me·lam·pi·rum *]

pszeniec polski
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
14.08.2010, rez. Łabunie k/Zamościa; copyright © by Jerzy Kruk
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
kielich między nerwami nagi lub tylko omszony, włosków długich brak lub nieliczne na nerwach. U podobnego M. nemorosum kielich ± równomiernie owłosiony długimi włoskami.
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
kielich między nerwami nagi lub tylko omszony, włosków długich brak lub nieliczne na nerwach. U podobnego M. nemorosum kielich ± równomiernie owłosiony długimi włoskami.
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Melampyrum (pszeniec)kl 5497

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Melampyrum polonicum (pszeniec polski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Melampyrum polonicum (pszeniec polski)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

  
↓niepoczątek kwiatostanu na (5) 6 – 9 (11) węźle
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Międzywęźla krótkie, liczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  ssp. polonicum

Na wschodzie Polski i we wschodniej części Pomorza.

  
  
↑nie początek kwiatostanu na 3 – 5 (6) węźle
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Międzywęźla dłuższe od przynależnych liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostycz ...
  ssp. hayekii Soó &equvi; var. h. (Soó)Hartl

Na wschodzie Polski.

  

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100617.1.jkr - Melampyrum polonicum (pszeniec polski); polana pod Nową Górą (Pieniny)
100617-1
leg. Jerzy Kruk
/polana pod Nową Górą (Pieniny)/ #2
znalezisko 20100814.2.jkr - Melampyrum polonicum (pszeniec polski); rez. Łabunie k/Zamościa
100814-2
leg. Jerzy Kruk
/rez. Łabunie k/Zamościa/ #11