fot. 020421-0140 (745×482) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020421-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Luzula campestris (kosmatka polna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.04.2002, dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski