fot. 020421-0108 (739×590) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020421-2
pokrój w czasie kwitnienia
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Luzula campestris (kosmatka polna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.04.2002, dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski