antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (DD) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Lamium moluccellifolium Fr.

jasnota pośrednia
Lamium amplexicaule × purpureum · Lamium hybridum Vill. ssp. intermedium (Fr.) Gams · Lamium incisum Willd. ssp. intermedium (Fr.) Gams ex Garcke · Lamium intermedium Fr.
na stronie — opis · występowanie
Lamium moluccellifolium (jasnota pośrednia)
1960, Rabka; copyright © by Jerzy Kruk XL
Lamium moluccellifolium (jasnota pośrednia)
XL
Lamium moluccellifolium (jasnota pośrednia)
Lamium moluccellifolium (jasnota pośrednia)

występowanie

Roślina jednoroczna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (DD); archeofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych