atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ilex verticillata (L.) A. Gray

ostrokrzew okółkowy
Ilex Ilex Ilex IlexIlexostrokrzew Perny'ego (Ilex pernyi)ostrokrzew amerykański (Ilex opaca)
🌸🌱