atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ilex opaca Aiton

ostrokrzew amerykański
Ilex Ilex Ilex IlexIlexostrokrzew okółkowy (Ilex verticillata)Ilex pedunculosus
🌸🌱