fot. mr-herminium_monorchis_s104_37 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

szczyt kwiatostanu
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański