fot. mr-Herminium_m_20050614_wiat_3_02 (350×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.06.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański