fot. rkam-Gladiolus_-_bulwocebule._G._paluster_lewy_G._imbricatus_prawy (884×611) — copyright © by Ryszard Kamiński
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

bulwocebule, z lewej mieczyk błotny (Gladiolus paluster), z prawej mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)
copyright © by Ryszard Kamiński