fot. rkam-Gladiuolus_paluster_na_lace_sulistrowickiejDSC04709 — copyright © by Ryszard Kamiński
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Ryszard Kamiński