atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fragaria ‘Frel’ [🔉 fra·ga·ri·a]

poziomka ‘Frel’