atlas-roslin.pl

Eupatorium [🔉 e͡u·pa·to·ri·um]

sadziec

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Eupatorium (sadziec)
🌱
Rodzaj liczy kilkadziesiąt gatunków (jeden rodzimy) występujących przede wszystkim na Półkuli Północnej. Uprawiane u nas gatunki to byliny kłączowe.

space

💠 rabata bylinowa • ▩ grupa/płat
wysokość: (0.3)0.5 – 1.5 (2) m
kwitnienie: od lipca do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [wiosną]
przez podział [jesienią lub wczesną wiosną]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #8) analiza dostępności roślin