Eupatorium cannabinum · sadziec konopiasty

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty · skraje wilgotnych lasów i zarośli, brzegi wód, mokre łąki, zręby i rowy

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 100-150 cm · kwitnienie: 7-9

uprawiane ozdobne

Eupatorium rugosum · sadziec pomarszczony

Ageratina altissima
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
bardzo rzadko uprawiana roślina ozdobna; dziczejąca

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 30-150 cm · kwitnienie: 7-9

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 200 cm · kwitnienie: 7-9

Eupatorium maculatum · sadziec plamisty

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · okazała roślina do ekspozycji pojedynczo lub w grupach (soliter) · do oczka wodnego · bylina na kwiat cięty · wysokość do 200 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 7-9