atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Eutrochium dubium (Willd. ex Poir.) E.E. Lamont

sadziec wątpliwy
Eupatorium dubium Willd. ex Poir.
Eupatorium Eupatorium Eupatorium Eupato…Eupatoriumsadziec plamisty (Eutrochium maculatum)sadziec dęty (Eutrochium fistulosum)
🌸🌱