atlas-roslin.pl

Chamerion

wierzbownice (Chamaenerion)
Epilobium Epilobium Epilobium EpilobiumEpilobium🔑wierzbownice o 4-dzielnym znamieniu (Epilobium-4)
cechy diagnostyczne w kluczu:Epilobium (wierzbownica)kl 983
  
↓nieliście 1 – 2 cm szerokości, z wyraźnymi nerwami bocznymi
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· Płatki szerokie, na szczycie płytko wcięte lub ucięte, z krótkim paznokciem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
wystepowanie
syn. Epilobium angustifolium · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zręby, zbocza, skraje lasów, żwirowiska.
  
  
↑nie liście poniżej 5 mm szerokości, wyraźny tylko nerw główny
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
Epilobium dodonaei
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Płatki wąskio odwrotniejajowate, na szczycie zaokrąglone, bez paznokcia (siedzące).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
wystepowanie
syn. Epilobium dodonaei · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek, żwirowiska.