atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Daphne arbuscula Čelak. ‘Maritzina’ [🔉 daf·ne *]

wawrzynek murański ‘Maritzina’