fot. j-Cotoneaster-niger-V.10.2 (884×717) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cotoneaster niger (irga czarna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

park, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski