fot. SM-20090513-6-Cerastium_glutinosum-07 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

górne podsadki
13.05.2009, Równina Torzymska, Starościn · copyright © by Michał Smoczyk