atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Centaurea debeauxii Godr.

Centaurea jacea × nigra