atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]

Camelina microcarpa Andrz.

lnicznik drobnoowocowy
Camelina microcarpa Andrz. et DC.
Camelina Camelina Camelina CamelinaCamelina🔑lnicznik siewny (Camelina sativa)lnicznik właściwy (Camelina alyssum)
cechy diagnostyczne w kluczu:Camelina (lnicznik)kl 8397

występowanie

Mapa występowania dotyczy podgatunku ssp. sylvestris.
  
↓niełuszczyny do 3.5 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Łuszczyny w zarysie wąsko odwrotniejajowate do odwrotniejajowatych, (2) 2.5 – 3.5 mm szerokości i (nie licząc dzióbka) 4 – 5.5 mm długości. Szybko dojrzewają i otwierają się.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Rzadki efemerofit terenów ruderalnych.
  
  
↑nie łuszczyny ponad 3.5 mm szerokości
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Łuszczyny w zarysie odwrotniejajowate do okrągło odwrotniejajowatych, 3.5 – 4.5 (5) mm szerokości i nie licząc dzióbka (5) 5.5 – 7 (7.5) mm długości. Długo dojrzewają i trudno pękają.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  Występuje na terenach ruderalnych, kserotermicznych terenach trawiastych i jako chwast upraw.