fot. js-20090704-3441 (456×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calamagrostis acutiflora (trzcinnik ostrokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Overdam; 04.07.2009
copyright © by Jacek Soboń