fot. js-20090704-3441 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Calamagrostis acutiflora (trzcinnik ostrokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Overdam
04.07.2009 copyright © by Jacek Soboń