fot. pk-Bromus_racemosus_1b_Korczew_06.04 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 11.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)

on This page when logged in
you will see 11.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2004, Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski