fot. bl-Bidens-tripartitus-090830-043-Wwa-pr-brzeg-Wisly — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka