fot. zd-Ranunculus_rionii_Borowa_Olesnicka_IMG_6346_Fot_Z_Dajdok_v3 (676×534) — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ranunculus rionii (jaskier Riona)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.05.2016, Borowa Oleśnicka
copyright © by Zygmunt Dajdok