antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. polonica (Zapał.) Uotila

łoboda oszczepowata polska
Atriplex hastata L. ssp. polonica (Zapał.) Aellen · Atriplex polonicum Zapał.