fot. mzch-2017_2-IMG_7605 (500×563) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aster tripolium (aster solny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.09.2012, Gdańsk
copyright © by Maria Zacharczuk