fot. mzch-2017_2-IMG_7605 — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aster tripolium (aster solny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.09.2012, Gdańsk · copyright © by Maria Zacharczuk