takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, inwazyjny [234]

Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder

aronia śliwolistna
Aronia arbutifolia × melanocarpa
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
01.09.2007, Ogród Dendrologiczny w Wojsławicach; copyright © by Jacek Soboń
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)

występowanie

Uprawiany krzew owocowy. Charakteryzuje się praktycznie brakiem chorób i szkodników oraz stosunkowo niskimi wymaganiami. Owoce dostarczają cierpkiego soku o wyjątkowo intensywnej ciemnej barwie. Barwa zachowuje się także w bardzo dużym rozcieńczeniu, przez co sok jest użytecznym dodatkiem barwiącym w przetwórstwie spożywczym (soki, dżemy itp.).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: północna i wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1833r. (introdukcja), XXw.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 7120 — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Torfowiska i obszary chronione.
- powód uprawy: Od dawna uprawiany krzew owocowy. Także rzadko sadzony w lasach i przy drogach leśnych.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na pojedynczych stanowiskach w Wielkopolsce i na Pomorzu.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na torfowiskach.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste