atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, inwazyjny [234]

Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder [🔉 a·ro·ni·a pru·ni·fo·li·a]

aronia śliwolistna
Aronia arbutifolia × melanocarpa
×
Aronia melanocarpa · aronia czarna
aronia czarnoowocowa
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
08.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Aronia (aronia)kl 8104

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Naturalny mieszaniec gatunków północnoamerykańskich: aronii czarnej (Aronia melanocarpa) i aronii czerwonej (Aronia arbutifolia). Uprawiany w Europie i Azji krzew owocowy. Ucieka z uprawy i zadomawia się na siedliskach torfowych i potorfowych, na ple torfowcowym, w zdegradowanych borach bagiennych, na przydrożach, w zaroślach brzozowych, borach sosnowych. Rozmnaża się na drodze wegetatywnej i z nasion.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: północna i wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1833r. (introdukcja), XXw.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 7120 — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Torfowiska i obszary chronione.
- powód uprawy: Od dawna uprawiany krzew owocowy. Także rzadko sadzony w lasach i przy drogach leśnych.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na pojedynczych stanowiskach w Wielkopolsce i na Pomorzu.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na torfowiskach.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
🌱
Uprawiany krzew owocowy. Charakteryzuje się praktycznie brakiem chorób i szkodników oraz stosunkowo niskimi wymaganiami. Owoce dostarczają cierpkiego soku o wyjątkowo intensywnej ciemnej barwie. Barwa zachowuje się także w bardzo dużym rozcieńczeniu, przez co sok jest użytecznym dodatkiem barwiącym w przetwórstwie spożywczym (soki, dżemy itp.).

wymagania i uprawa