W rodzaju znajdują się dwa gatunki występujące w północno-wschodniej Ameryce Północnej i rój mieszańców ujmowany pod mianem aronia śliwolistna (Aronia ×prunifolia). Uprawiane u nas odmiany aronii należą do tych mieszańców, zwyczajowo jednak często podawana jest nazwa aronia czarna (Aronia melanocarpa).
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Malaceae (jabłkowate)]
  
liście spodem i kwiatostan nagi lub prawie nagi; owoce czarne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Owoce czarne, 6-8mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Aronia melanocarpa (aronia czarna)
aronia czarnoowocowa · takson uprawiany
  
  
liście spodem i kwiatostan owłosione (↑nie)
  
    
owoce czerwone (↓nie)
    
    
owoce purpurowoczarne lub ciemnopurpurowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Liście jesienią czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Aronia ×prunifolia (aronia śliwolistna)
syn. Aronia arbutifolia × melanocarpa · takson uprawiany
  Rój mieszańców pomiędzy pozostałymi dwoma gatunkami. Tutaj uprawiane odmiany aronii.