fot. bl-f189-aposeris-foetida1 (514×480) — copyright © by Barbara Łotocka
rozeta liści
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aposeris foetida

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.06.2002, Bieszczady, buczyna na Bukowym Berdzie
copyright © by Barbara Łotocka