atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Aethusa cynapium L. ssp. cynapium [🔉 e·tu·sa *]

blekot pospolity typowy
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
25.08.2006, Kościerzyna; copyright © by Marek Snowarski
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
siewka
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Aethusa (blekot)kl 9264

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
Podgatunek typowy Aethusa cynapium L. ssp. cynapium jest rodzimym składnikiem flory Polski. Podgatunek ssp. agrestis (Wallr.) Dostál jest zadomowionym antropofitem.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060825.2.06 - Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy); Kościerzyna
060825-2
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/ #7
znalezisko 20210906.2.kkcz - Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210906-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #4

Aethusa cynapium ssp. segetalis · blekot pospolity polny

Aethusa agrestis · Aethusa cynapium ssp. agrestis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Formy drobne, o płasko rozłożonych pędach 5 – 20 cm wysokości, z większymi owocami, dłuższymi od szypułki i krótszymi pokrywkami — spotykane częściej na polach uprawnych, np. na ścierniskach, przystosowane do znoszenia zabiegów agrotechnicznych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
🌱
Liście oraz owoce trujące. Zatrucia zwykle przypadkowe w wyniku spożycia części rośliny. Powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w większych ilościach działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy i porażenie mięśni oddechowych.