atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Aethusa cynapium L.

blekot pospolity
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
25.08.2006, Kościerzyna; copyright © by Marek Snowarski
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
cechy diagnostyczne w kluczu:Aethusa (blekot)kl 9264

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060825.2.06 - Aethusa cynapium (blekot pospolity); Kościerzyna
060825-2
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/ #7

Aethusa cynapium ssp. agrestis · blekot pospolity polny

antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Formy drobne, o płasko rozłożonych pędach 5 – 20 cm wysokości, z większymi owocami, dłuższymi od szypułki i krótszymi pokrywkami — spotykane częściej na polach uprawnych, np. na ścierniskach, przystosowane do znoszenia zabiegów agrotechnicznych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aethusa cynapium (blekot pospolity)
🌱
Liście oraz owoce trujące. Zatrucia zwykle przypadkowe w wyniku spożycia części rośliny. Powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w większych ilościach działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy i porażenie mięśni oddechowych.