fot. 060825-0582 (712×507) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060825-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aethusa cynapium (blekot pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.08.2006, Kościerzyna
copyright © by Marek Snowarski